Quy định mới về học lái xe ô tô

4.7/5 - (4 bình chọn)

Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường

Bắt đầu từ giữa tháng 6 tới đây, thời gian học lái xe ô tô trên đường trường sẽ được điều chỉnh theo quy định mới tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Việt Nam, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định mới về thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường

Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT, chương trình đào tạo lái ô tô các hạng B1, B2, C có một số thay đổi thời gian học thực hành lái ô tô theo hướng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông (đường trường).

Quy định về cho từng hạng 

Cụ thể, đối với hạng B1 (học lái ô tô số tự động), tổng thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống còn 41 giờ. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường giao thông sẽ tăng từ 20 giờ lên 24 giờ.

Đối với hạng B1 (học lái ô tô số sàn) và hạng B2, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường sẽ tăng từ 36 giờ (như hiện tại) lên 40 giờ. Trong khi đó, thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống 41 giờ.

Với chương trình đào tạo lái ô tô hạng C, theo quy định mới tổng thời gian các học viên sẽ học lái ô tô trên sân tập là 43 giờ, giảm 3 giờ so với hiện tại. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành trên đường giao thông sẽ tăng từ 45 giờ lên 48 giờ.

Quy định mới về thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường đối với hạng B1, B2, C sẽ được các cơ sở đào tạo lái xe ô tô áp dụng bắt đầu từ ngày 15.6.2022 (thời điểm Thông tư 04/2022/TT-BGTVT) có hiệu lực thi hành.

Lùi thời hạn trang bị cabin học lái xe ôtô đến 31.12.2022

Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành Thông tư 04/2022/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017, trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31/12/2022, thay vì phải áp dụng từ 1/7/2022.

Đáng chú ý tại Thông tư 04/2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ôtô trang bị và duy trì cabin học lái xe ôtô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ ban hành.

Về vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và Người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết theo quy định của Thông tư 12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng cabin học lái ôtô để đào tạo lái xe ôtô từ ngày 1/7/2022.

Tuy nhiên, trước kiến nghị của các Sở Giao thông Vận tải, các Hiệp hội, Tổng cục Đường bộ đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị cabin học lái ôtô.