Thay đổi trong việc học bằng lái xe năm 2022

5/5 - (8 bình chọn)

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG VIỆC HỌC BẰNG LÁI XE NĂM 2022

Bắt đầu từ 1.1.2022, các quy định liên quan đến việc học, thi sách hạch, mức xử phạt bằng lái xe ô tô hết hạn… sẽ có nhiều thay đổi theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT và Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Dưới đây là những thay đổi bằng lái xe ô tô áp dụng từ năm 2022 tại Việt Nam.

Sử dụng thiết bị giám sát học viên học lái xe ô tô.

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định về việc trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên trong đào tạo lái xe ô tô được yêu cầu thực hiện từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định này được lùi thời điểm thực hiện đến ngày 1/1/2022.

– Thêm nội dung thi GPLX ô tô từ ngày 1/6/2022: Thông tư 38/2019/TT-BGTVT đặt ra lộ trình sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để áp dụng thi sát hạch lái xe từ ngày 1/5/2021. Nhưng cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định này đã được lùi thời điểm thực hiện.

Theo khoản 12, điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định: Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh, thành phố sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.

– Quy định học lái xe ô tô với cabin mô phỏng sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2022: Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31/12/2021. Trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022.

Thời gian học của mỗi học viên đối với nội dung này được quy định 3 giờ đối với chương trình đào tạo lái xe hạng B1, B2, C và 1 giờ đối với chương trình đào tạo nâng hạng lái xe (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải học). Với những thay đổi trên, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 4 nội dung thi thay vì 3 nội dung như trước đây.

– Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi GPLX ô tô: Với việc bổ sung nội dung thi sát hạch GPLX ô tô từ ngày 1/6/2022, thứ tự thi cùng trình tự công nhận kết quả thi cũng có sự điều chỉnh. Học viên sẽ phải trải qua 4 nội dung thi (Sát hạch lý thuyết, thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình; thực hành lái xe trên đường).

 Việc công nhận kết quả thi được thực hiện như sau:

Nếu không đạt lý thuyết, không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng. Nếu không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng, không được thi thực hành trong hình. Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình, không được thi sát hạch lái xe trên đường. Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình, nhưng không đạt kết quả nội dung lái xe trên đường, được bảo lưu kết quả trong 1 năm. Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường) sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp GPLX.

Tăng mức phạt đối với người sử dụng giấy phép lái xe quá hạn

Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới và mức phạt Giấy phép lái xe hết hạn như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 – 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng.

Phạt tiền từ 10.000.000 – 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên.