LỘ TRÌNH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE MẪU MỚI

Rate this post

Lộ trình cấp đổi GPLX mới có thời hạn như sau:
– Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31.12.2016
– Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31.12.2015
Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3), được chi làm 5 loại:
a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31.12.2016
b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31.12.2017
c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31.12.2018
d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2019
đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2020
Theo quy định trên, chỉ có GPLX ô tô là phải đổi trước ngày 31.12.2016; còn các loại GPLX mô tô thì được đổi theo lộ trình từng năm nêu trên. Việc đổi GPLX này sẽ hoàn tất trước ngày 31.12.2020.
Thủ tục hồ sơ chuẩn bị
Yêu cầu:

– Photo CMND
– Photo GPLX
– 02 ảnh 3×4
– Phí : 098.575.3456 – 0966.00.3333