CÁC BƯỚC THỤC HIỆN BÀI THI SÁT HẠCH SA HÌNH SỐ 10

Rate this post

Thực Hiện Bài Thi Sát Hạch Sa Hình Số 10

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

Các Yêu Cầu Cần Đạt Được ở Bài Thi Sát Hạch Lái Xe Kết Thúc

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc.

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

4. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

5. Tốc độ xe chạy không quá 24 km/h đối với hạng B,D . Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h đối với hạng C,E.

Các Lỗi Bị Trừ Điểm ở Bài Thi Lái Xe b2 Kết Thúc

1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch.

2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

5. Khi xe qua vạch kết thúc :

a) Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm.

b) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

c) Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

d) Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

đ) Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm

học bằng lái xe b2

học bằng lái xe b2