Học bằng lái xe b2™

17/04/2019 0

Chào bạn! bạn đã có bằng ô tô chưa?? Bạn đang tìm trung tâm để học bằng lái xe b2 tại hà nội.Bạn đang thắc mắc

Bài thi Xuất Phát

03/03/2018 0

Bài thi Xuất Phát trong thi thực hành bằng lái xe Các bước thực hiện: Thắt dây an toàn. Xe nổ máy ở vị trí