Điều kiện đối với người học bằng lái xe ô tô

Rate this post

Những điều kiện cần khi học bằng lái xe ô tô

Học bằng lái xe ô tô hiện nay đang rất phổ biến,để có bằng lái xe bây giờ không khó,thuận tiện về cả kinh tế lẫn các cơ sở đào tạo. Hiện nay tính riêng trên địa bàn thủ đô Hà Nội cũng đã lên tới hơn chúc trung tâm,nhưng để chọn được trung tâm đào tạo có uy tin cũng không phải đơn giản. Nhưng cái trước tiên để bắt đầu tìm hiểu học bằng lái xe chúng ta phải để ý tới điều kiện đối với người học lái xe nó như thế nào.

 1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
 2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
 3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:
 1.  Hạng B1 (số tự động) lên B1: Thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;
 2. Hạng B1 lên B2: Thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;
 3. Hạng C, D, E lên FC: Thời gian hành nghề 01 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;
 4.  Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, D, E lên hạng F tương ứng: Thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;
 5.  Hạng B2 lên D, C lên E: Thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

học bằng lái xe ô tô

Hình thức đào tạo bằng lái xe ô tô xe máy

 1. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1 được tự học các môn lý thuyết nhưng phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo để được ôn luyện, kiểm tra; đối với hạng A4, B1 phải được kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo.
 2. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo.

Hồ sơ của người học lái xe

 1. Người học bằng lái xe ô tô B2 lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:
 2. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo thông tư này;
 3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
 5. Người học lái xe nâng hạng lập một bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo thông tư này và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

c) Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

d) Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).

Người học lái xe ô  tô  khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Xem thêm : Thời hạn bằng lái xe cấp trong bao nhiêu năm tại đây : https://hocbanglaixe.vn/thoi-han-bang-lai-xe-cho-nguoi-hoc-bang-lai-xe-can-biet/