Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng Việt Nam

5/5 - (4 bình chọn)

Quy định đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng Việt Nam

Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ GTVT và hướng dẫn số 1084/CĐBVN-QLPT&NL ngày 13/4/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam, những trường hợp sau đây được đổi  bằng lái xe  nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam:

a- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc người nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam với thời gian 3 tháng trở lên có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng và có nhu cầu lái xe ở Việt Nam.

b- Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào du lịch Việt Nam, có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng và có nhu cầu lái xe ở Việt Nam.

c- Người Việt Nam (mang Quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng nay về nước với thời gian 3 tháng trở lên, rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú, công tác, học tập và có nhu cầu lái xe.

d- Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng nay về nước công tác, làm ăn sinh sống và có nhu cầu lái xe.

Thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài

 • Đối với người nước ngoà
 • Photo trang thông tin hộ chiếu
 • Photo trang dấu nhập cảnh gần nhất vào Việt Nam
 • 02 ảnh 3×4
 • Bằng lái xe nước ngoài bản gôc
 • Thẻ tạm trú dài hạn hoặc trang Visa thị thực
 • Đối với người Việt Nam có bằng lái xe nước ngoài
 • Photo trang thông tin hộ chiếu
 • Photo chứng minh nhân hai mặt( CMND Hà Nội)
 • Photo trang dấu nhập cảnh gần nhất về Việt Nam
 • 02 ảnh 3×4
 • Bằng lái xe nước ngoài bản gốc

Các trường hợp không được phép chuyển đổi bằng lái xe sang bằng Việt Nam

 • Người có bằng lái xe nước ngoài không qua thi sát hạch tại nước ngoài hoặc “bằng giả”
 • Người có bằng lái xe nước ngoài quá thời hạn sử dụng
 • Người có giấy phép lái xe nước ngoài quá cũ,rách nát

Hạn sử dụng bằng lái xe chuyển đổi từ nước ngoài sang bằng Việt Nam

 • Đối với người nước ngoài: hạn bằng lái xe phụ thuộc vào thời gian cư trú được ghi trên thẻ tạm trú
 • Đối với người Việt Nam: Hạn 10 năm hạng B1

đổi bằng lái xe nước ngoài sang việt nam