XE KHÔNG CHÍNH CHỦ

Cảnh sát giao thông được phép dừng xe khi nào?

Theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư 01/2016/TT-BCA Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát giao thông trong việc kiểm soát giao thông đường bộ có quy định rõ các trường hợp CSGT được dùng phương tiện đường bộ được quy định: Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chỉ được dừng phương tiện để kiểm tra trong các trường hợp sau:

 

Be the first to comment

Leave a Reply